Sangfor HCI Password Recovery Guide_Filipino
  

jetjetd Lv5Posted 15 Nov 2022 21:20

Last edited by jetjetd 15 Nov 2022 21:25.

Gabay sa Pagrekober ng Sangfor HCI Password


Produkto: HCI


Hakbang na Gagawin——
Unang hakbang. Una ay ating irereformat ang USB drive sa FAT32 na file system format.
65920637391a61d8c3.png

Ikalawang hakbang. Pagkatapos ay gumawa tayo ng txt file na may pangalan na “reset-password.txt” sa USB drive.
55906637391b8a8b89.png

8807637391c36e3ce.png

Ikatlong hakbang. Itusok ang USB drive sa USB port ng HCI at irestart ang device.

Ikaapat na hakbang. Pagkatapos mag restart ng HCI appliance, buksan ang web console ng HCI sa browser. Sa oras na naaaccess na ang web console, bunutin ang USB drive sa HCI appliance.
69364637391e3d0af1.png

Ikalimang hakbang. Check the file in the USB drive. Makikita natin na ang file ay nagiging“reset-password.log”. Icheck ang password sa loob ng file. Ang password ay admin.
93710637391f4cee5e.png

Ikaanim na hakbang. Ngayon pwede na tayo mag login sa HCI web UI gamit ang admin/admin.
4724863739205f3bb2.png

Pagkatapos maglog in, mayroong lalabas na bagong screen na magsasabing kailangan agad palitan ang password para sa seguridad ng account.
455386373921a0e4c4.png
-TAPOS NA-

Like this topic? Like it or reward the author.

Creating a topic earns you 5 coins. A featured or excellent topic earns you more coins. What is Coin?

Enter your mobile phone number and company name for better service. Go

Newbie517762 Lv4Posted 16 Nov 2022 09:59
  
salamat sa pagbabahagi mo.
Zonger Lv3Posted 16 Nov 2022 13:21
  
Useful Information

Trending Topics

Board Leaders