Sangfor aCloud Scheduled Backup Policy Configuration Guides_Filipino
  

jetjetd Lv5Posted 15 Nov 2022 19:43

Last edited by jetjetd 15 Nov 2022 19:48.

Gabay sa Pagconfigure ng Scheduled Backup Policy ng Sangfor aCloud


Produkto: aCloud


Hakbang na Gagawin——

Unang hakbang. Pumunta sa “Reliability” > ScheduledBackup/CDP.
54437637379d89156a.png

Ikalawang hakbang. Iclick ang “Add New Policy”.
98138637379e9142c8.png

Ikatlong hakbang. May bagong screen na lalabas. Ang backup policy ay pwedeng gawinng lingo-linggo, araw-araw, at oras-oras.
42087637379ff732fe.png

Ikaapat na hakbang. Piliin ang oras na isasagawa ang policy. Pwede ring gawin na ilang araw sa isang linggo.
8595063737a13b7183.png

Ikalimang hakbang. Mag set ng maximum duration, sa setup na ito kapag naabot ang naka set na oras ang backup task ay tatakbo.
3415663737a240e8db.png

Ikaanim na hakbang. Pwede ring iclick ang opsyon na “Cancel the ongoing tasks upon timeout” na kahon.
6471663737a34d8fb0.png

Ikapitong hakbang. Para sa “Enable periodic full backup”, gagawa ito ng full backup periodically kaysa gagawa ng incremental na backup. Ito ay para mabawasan ang oras sa pagrecover at merging.
6811663737a48b52c2.png

Ikawalong hakbang. Piliin ang angkop na buwan at petsa para gawin ang full backup.
2644663737a59aa6d9.png

Ikasiyam na hakbang. Para sa weekly schedule backup retention na setting, itatago ang backup sa nakaraang buwan by default.
1311363737a6c37a93.png

9959663737a7642056.png

Ikasampung hakbang. Pwedeng iclick ang “Add” para ingatan ang mas maraming backup sa susunod na buwan. Iclick ang “Ok” at “Next”.
4720663737a863e852.png

9732863737a8f31c59.png

Ikalabing isang hakbang. Piliin ang virtual machine at iclick ang “Next”.
7060163737aa0ad6fb.png

Ikalabing dalawang hakbang. Piliin ang backup repository na paglalagyan ng VM backup.
7643463737ab558ee9.png

Para sa “Archive backup to other datastores”, pwedeng itago ang backup sa napiling datastore.
32863737ac95cf4b.png

Ikalabing tatlong hakbang. Piliin ang archive repository.
7202863737ae9224be.png

Ikalabing apat na hakbang. Iclick ang “Advanced”. Pwedeng magconfigure sa start month,date, at retention period para sa archive backup. Iclick ang ”Ok” at “Next”.
4432163737afbbc4e2.png

Ikalabing limang hakbang. Ilagay ang pangalan ng policy at description. Iclick ang“Next”.
2669463737b1514219.png

Ikalabing anim na hakbang. Icheck ang kabuuan ng policy at siguruhing tama ang configuration.
6115263737b2e04ceb.png

Ikalabing pitong hakbang. Iclick ang “Ok” at makikita sa ibabang larawan na nagawa na ang scheduled backup na policy.
3154163737b3db6590.png

-TAPOS NA-

Like this topic? Like it or reward the author.

Creating a topic earns you 5 coins. A featured or excellent topic earns you more coins. What is Coin?

Enter your mobile phone number and company name for better service. Go

Newbie517762 Lv4Posted 16 Nov 2022 10:01
  
salamat sa pagbabahagi mo.

Trending Topics

Board Leaders