Sangfor aCloud Changing VM Resolution using Built in Graphics Adapter Configuration Guide_Filipino
  

jetjetd Lv5Posted 15 Nov 2022 19:31

Last edited by jetjetd 15 Nov 2022 19:35.

Gabay sa Pagbago ng VM Resolution gamit ang Built-in na Graphics Adapter sa Sangfor aCloud

Produkto: aCloud

Introduksyon:
Hindi mabago ang resolusyon ng video ng mataas pa sa 1024.
  • Kinakailangang baguhin ang Built-in na Graphics sa QXL Graphics Adapter.Pag-iingat:
  • Dapat nakapatay muna ang vm bago baguhin ang graphics adapter.


Hakbang na Gagawin——
Unang hakbang. Makikita natin na walang opsyon ang resolusyon ng video ng mas mataas pa sa 1024.

60944637377ee35a1a.png

Ikalawang Hakbang. Patayin ang VM at pumunta sa “Edit”.
7091163737800a6bf2.png

Ikatlong Hakbang. Pumunta sa “Other Hardware” na opsyon.
51963637378119caaa.png

Ikaapat na Hakbang. Pumunta sa Built-in Graphics at piliin ang QXLgraphics adapter. Pagkatapos baguhin pindutin ang “OK”.
521806373782659230.png

Ikalimang Hakbang. I power on ang VM. Pumunta sa screen resolusyon. Makikita napwede na nating baguhin ang resolusyon ng mas mataas pa sa 1024.
867706373784073305.png
-TAPOS NA-

Like this topic? Like it or reward the author.

Creating a topic earns you 5 coins. A featured or excellent topic earns you more coins. What is Coin?

Enter your mobile phone number and company name for better service. Go

Trending Topics

Board Leaders