How to Configure Basic GeoLocation Filtering_Filipino
  

RegiBoy Lv5Posted 14 Oct 2022 15:42

Last edited by RegiBoy 17 Oct 2022 11:00.


#Configuration Guide# How to Configure Basic GeoLocation_Filipino

*Product: NGAF
*Version:8.0.47

*1. Introduction

1.1 Scenario

Ang user ay may external na website at kailangang makapagbigay ng serbisyo sa tiyak na IP Address ng isang bansa (Pilipinas) at wala nang iba pa. Ang simpleng topolohiya ay ang sumusunod:
31338634cc5302e693.png
               
1.2 Requirements
1. Ang network ng user ay may NGAF
2. Ang mga Server ay pwede ma akses sa labas o sa Internet.

*2. Configuration Guide

2.1 NGAF Configuration

Step 1. Maglagay ng business object.
Pumunta sa Object > Network Object interface adds IP Address, kaparehas ng ipinakitang larawan.
27328634cc5387e520.png

Step 2. Mag configure ng GeoLocationBlocking.
Pumunta sa Policies > Access Control> GeoLocation Blocking, ang configuration ay ipinakita sa ibaba:
37397634cc53f4d69c.png


Step 3. I-verify kung walang problema sa polisiya. Gumamit ng IP Address ng Pilipinas para mag humingi ng akses sa Sistema. Inaasahan na normal at walang problema

Step4.I-verify kung walang problema sa polisiya. Gumamit ng IP Address ng ibang bansa para mag humingi ng akses sa Sistema. Inaasahan na hindi makakuha ng akses.
22411634cc54880b29.png


Step5. I-verify kung tama ang polisiya:
I-check ang logs ng NGAF para makompirma na mayroong na harang na mga IP Address ng ibang bansa. Pumunta sa Policies> Access Control > GeoLocation Blocking > Blocked IP Addresses para macheck ang mga ito. Ang halimbawa ay ang sumusunod
12299634cc54f957ba.png

3. Precaution
1. Kung gustong malaman kung saang bansa nagmula ang isang IP, pumunta ka sa GeoLocation Blocking > Location Lookup para makita ang hinahanap.

2. Kapag wala sa database ang IP Address, itutukoy niya ito sa pinakamalapit na bansa or rehiyon

Like this topic? Like it or reward the author.

Creating a topic earns you 5 coins. A featured or excellent topic earns you more coins. What is Coin?

Enter your mobile phone number and company name for better service. Go

RegiBoy Lv5Posted 14 Oct 2022 16:15
  
Hope it will be useful for my fellow Filipino
rivsy Lv5Posted 14 Oct 2022 21:23
  
thank you for this wonderful information
jetjetd Lv5Posted 15 Oct 2022 20:07
  
Where is the screenshot per step?