#Configuration Guide# Sangfor NGAF VPN Deployment Guide_Filipino
  

jetjetd Lv5Posted 03 Aug 2022 01:23

Last edited by jetjetd 03 Aug 2022 01:30.

Gabay sa Pagconfigure ng Sangfor NGAF VPN

Produkto: NGAF

Hakbang na Gagawin:

Ang gabay para sa paggawa ng VPN connection sapagitan ng HQ at branch o mobile ay ang mga sumusunod:
1.   HQ: Kinakailangang I configure ang webagentlocal users at VPN interface.
2. Branch: I configure ang VPN connections at VPNinterface.

Sa HQ:
Unang hakbang. Pumunta sa Network > IPSecVPN > Basics.Ilagay ang primary webagent at ang VPN listening port.

Paalala: Ang listening port ay dapat pareha ng sa webagent. I click ang “OK” pagkatapos.
785662e95ca4caf80.png

Ikalawang hakbang. Pumunta sa Local Users. I click ang“New User”para gumawa ng bagong user.
2500162e95cb50dce2.png

Ikatlong hakbang. May bagong screen na lalabas at pakilagay ng username at password para sa VPN authentication. Piliin ang “Branch user” bilang user type. Pag tapos na, I click ang “OK” na opsyon sa ibaba.
6002162e95cc49608e.png

Ikaapat na hakbang. Suriin sa “Local Users”na opsyon kung ang sangfor user na iyong ginawa ay andyan na.
585862e95cd1bad43.png


Ikalimang hakbang. Pumunta sa VPN interface. Idagdag ang lahat ng NGAF LAN interface sa VPN interface. I click ang“OK”sa VPN interface na opsyon kung tapos na para masave ang configuration.
8802662e95ce006f4d.png


Ikaanim na hakbang. Pumunta sa local subnet. Dito ilalagay ang local subnet ng HQ.

Paalala:Hindi kailangang idagdag ang NGAF interface subnet sa local subnet.
Tapos na ang HQ configuration.
1015962e95d079cd92.png


Sa Branch:
Unang hakbang. Pumunta sa Network > IPsecVPN > VPN Connections. I click ang“Add”para idagdag ang bagong koneksyon.
1511062e95d2372226.png

Ikalawang hakbang. May lalabas na bagong screen, ilagay ang name, HQ primary agent, username at password na ginawa sa naunang hakbang. I click ang“Save”at pindutin ang OK para masave ang configuration.
8961962e95d3402f33.png

Ikatlong hakbang. Pumunta sa VPN interface. Kagaya ng sa HQ, ilagay ang lahat ng NGAF interfaces sa VPN interface. Pagkatapos ma add paki click ng“OK”para e save ang configuration. Tapos na ang configuration para sa branch.
5573862e95d44b1b4b.png

Ikaapat na hakbang. Pumunta sa Network > IPSecVPN > Status para maverify ang Sangfor VPN connection. Kung mayroong nakikita sa VPN status ibig sabihin ay matagumpay na nagawa ang Sangfor VPN.
6416262e95d5166a7b.png

Ikalimang hakbang. I click ang username upang ipakita ang iba pang detalye.
5998862e95d5ea2174.png


Ikaanim na hakbang. May lalabas na bagong screen na ipinapakita ang detalye ng VPN connection.
7921662e95d6f968d0.png
-TAPOS NA-

Like this topic? Like it or reward the author.

Creating a topic earns you 5 coins. A featured or excellent topic earns you more coins. What is Coin?

Enter your mobile phone number and company name for better service. Go

Maxon Lv1Posted 04 Aug 2022 14:24
  
You have a way with words. I don’t know how you write in the ways you do, but it’s very impressive to read.
jetjetd Lv5Posted 04 Aug 2022 19:14
  
I hope my fellow Filipinos will appreciate my hardwork on this content and find it useful by putting a like into it.
Imran Tahir Lv4Posted 12 Sep 2022 18:34
  
Thanks for sharing your knowledge.
Imran Tahir Lv4Posted 22 Sep 2022 13:14
  

Great Job !  Thank you !

Trending Topics

Board Leaders