#Configuration Guide# Sangfor IAM Policy Based Routing Configuration_Filipino
  

jetjetd Lv5Posted 03 Aug 2022 00:26

Last edited by jetjetd 03 Aug 2022 00:30.

Gabay sa Pagconfigure ng Sangfor IAM Policy Based Routing

Produkto: IAM

Hakbang na Gagawin——

Unang hakbang.  Pumunta sa Bandwidth Management > Link Load Balancing. I click ang “Enable link load balancing policy”. Paki click ng “Yes” para makumpirma ang configuration. Pumunta sa Bandwidth Management > Link Load Balancing at i click ang “Enable”.
3808062e94e8b69f96.png

4776662e94e9977e10.png

Ikalawang hakbang.  Siguraduhin na ang LinkState Detection ay naconfigure na at ang estado ay “Normal”.
6926162e94ec5b741a.png

Ikatlong hakbang.  Pumunta sa Priority Description para malaman ang iba’t ibang prioridad sa routing.
2475362e94edaacdf4.png

Para sa pagpipilian sa baba, pwede nating piliin ang default na link load balancing policy.
5474362e94eef5f697.png

Ikaapat na hakbang.  Para sa gabay na ito, gagawa tayo ng minumungkahi na policy-based routing. Pumunta sa preferred policy-based routing. I click ang “Add” para gumawa ng bagong policy para sa ISP1.
326262e94f03ea40d.png

Lagyan ng pangalan ang policy. I configure ang user, application, network group at Service.
1860662e94f196262f.png

395262e94f29ce140.png

Ikalimang hakbang.  Para sa application, pipiliin natin ang “Social Networking” at “Shopping”.
7143062e94f4c08b24.png

4218562e94f58d69eb.png

2449462e94f62d5fad.png

3491762e94f731fbaa.png

Ikaanim na hakbang.  Pumunta sa “Line Selection”. Piliin ang “Specified” at piliin ang WAN1 bilang outgoing interface. I clickang “Commit” kung tapos na.
4653062e94f89da7da.png

5882162e94f94739a2.png

Ikapitong hakbang.  Gumawa ng panibagong policy para sa ISP2.
4872062e94fad068c3.png

4222462e94fc3947da.png

Para sa policy ng ISP2, pipiliin natin ang lahat na application maliban na sa “Social Networking” and “Shopping”.
5258762e94fdc79d9f.png

Ikawalong hakbang.  In Line Selection, Select WAN2 as outgoing interface. Sa Line selection, Piliin ang WAN2 bilang outgoing interface. I click ang “Commit” kung tapos na.
3768062e94ff25a40b.png

Makikita natin sa imahe sa ibaba na nagawa na ang policy.
7061062e95003d08fc.png
-TAPOS NA-

Like this topic? Like it or reward the author.

Creating a topic earns you 5 coins. A featured or excellent topic earns you more coins. What is Coin?

Enter your mobile phone number and company name for better service. Go

Sangfor Jojo Lv5Posted 03 Aug 2022 15:53
  
You've explained it better.
Maxon Lv1Posted 04 Aug 2022 14:22
  
Such beautiful writing this is. I appreciate your talent. 
jetjetd Lv5Posted 04 Aug 2022 19:15
  
I hope my fellow Filipinos will appreciate my hardwork on this content and find it useful by putting a like into it.

Trending Topics

Board Leaders