วิธีการสมัครเข้าร่วม Community Sangfor
  

Suwat Prayprun Lv2Posted 29 Nov 2019 16:49

Last edited by Suwat Prayprun 29 Nov 2019 16:50.

วิธีการสมัครเข้าร่วม Community Sangfor

Sangfor community ฟรีและเปิดให้ทุกคน
วิธีการ
1.      สมัครเข้าร่วมcommunityก่อน โดยเปิด URL: http://community.sangfor.com

2.     คลิกที่“Register”

3.     เข้าสู่หน้า“Register”

4.     กรอกรายละเอียดดังนี้
Email Address: กรอก email ที่เราต้องการใช้งานกับ community
Password: กรอก password ที่ต้องการ6-20 อักษร ประกอบไปด้วย
Retype Password: กรอก password อีกครั้งให้เหมือนด้านบน
Select Region: เลือก region ที่ต้องการ ในที่นี้เลือก “Thailand”
Word Verification: ให้กรอกตัวอักษรหรือตัวเลขที่แสดงอยู่

5.     เมื่อกรอกข้อมูลครบให้คลิก “Register”

6.     เมื่อคลิก“Register”แล้วจะเข้า Account Activate via Email
-       ให้ตรวจสอบEmailของท่านเพื่อทำการ Activate account
-       ถ้าไม่ได้รับเมล์ใน Inboxให้ตรวจสอบ email ใน spam mail   

7.     เมื่อได้รับEmailแล้วให้ คลิก “Activate”

8.     เมื่อคลิก“Activate”จะทำการ redirect เข้าสู่ communitysangfor

9.     ปิดหน้าpopupได้เลย

10.   ให้คลิก“Newbiexxxxx”แล้วเลือก “Profile” เพื่อ update ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร

11.    เข้าสู้หน้า Profile สามารถแก้ไขได้ตามต้องการ แล้ว คลิก “Save”

Like this topic? Like it or reward the author.

Creating a topic earns you 5 coins. A featured or excellent topic earns you more coins. What is Coin?

Enter your mobile phone number and company name for better service. Go

Faisal Lv7Posted 20 Jul 2020 08:55
  
ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนี้: D
Kittithut Lv1Posted 24 Jul 2020 11:27
  
thank you for information.
Faisal Lv7Posted 23 Jul 2021 15:10
  
Thank you very much for the information ...

Trending Topics

Board Leaders