Cài đặt HCI
  

Brent Lv1Posted 22 Apr 2019 16:57

Download Firmware HCI

Sau đó burn ra usb hoặc cd.

Các bước cài đặt. (Lưu ý: Server / PC phải có ít nhất 2 LAN)
1. Boot từ usb / cd

1.JPG

2. Chọn Sangfor HCI Installer

2.JPG

3. Chọn ổ cứng và format

3.JPG

520525cbd80f1ce736.png

4. Chọn Card mạng.

465945cbd81261657d.png

Đặt IP tĩnh cho LAN

928975cbd81aeb9e01.png

5. Hoàn tất cài đặt

307555cbd81d4b62af.png

Like this topic? Like it or reward the author.

Creating a topic earns you 5 coins. A featured or excellent topic earns you more coins. What is Coin?

Enter your mobile phone number and company name for better service. Go

Sopian Lv4Posted 26 Jun 2019 18:13
  
         
Newbie248434 Lv4Posted 09 Jan 2020 15:01
  
Test        
Faisal Posted 20 Jul 2020 08:39
  
Cảm ơn bạn rất nhiều vì thông tin ...: D
Faisal Posted 30 Sep 2021 18:15
  
Thank you very much for the information ...

Trending Topics

Board Leaders