#Configuration Guide# Sangfor IAM Policy Based Routing Configuration_Malay
  

jetjetd Lv5Posted 30 Jun 2022 22:26

SangforIAM Policy Based Routing Configuration
KonfigurasiPenghalaan Berdasarkan Dasar IAM Sangfor
Produk: IAM
Langkah Konfigurasi——
Langkah 1.  Mula-mula, pergi kePengurusan Jalur Lebar > Pengimbangan Beban Pautan. Klik pada “Enable linkload balancing policy”. Apabila tetingkap baharu muncul, klik "Yes"untuk mengesahkan.
8588762bdb1b627aaf.png
7575962bdb1bd15049.png
Langkah 2.  Pastikan pengesanan keadaan barisdikonfigurasikan dan status adalah “Normal”.
624062bdb1c32f5b4.png
Langkah 3.  Gerakkan tetikus ke Perihalan Keutamaan untukmengetahui keutamaan penghalaan yang berbeza.
2598062bdb1ca51ceb.png
Daripada pemilihan di bawah, kami boleh memilih dasarpengimbangan beban pautan lalai yang berbeza dan melihat penjelasan danfungsinya.
8689162bdb1d477f73.png
Langkah 4.  Untuk tutorial ini, kami akan mengkonfigurasipenghalaan berasaskan dasar pilihan. Pergi ke penghalaan berasaskan dasarpilihan. Klik pada "Add" untuk menambah dasar baharu untuk ISP1.
2482162bdb1dd22201.png
Berikan nama kepada polisi tersebut. Pilih Pengguna, Aplikasi,Kumpulan Rangkaian dan Perkhidmatan yang berkenaan.
3906262bdb1e4806be.png
9676862bdb1eb9169b.png
Langkah 5.  Untuk permohonan, kami akan memilih semua"Social Networking" dan "Shopping".
9411862bdb1f3346ab.png
6936662bdb1fa4934a.png
5140762bdb201aa49c.png
3988262bdb2096b131.png
Langkah 6.  Pergi ke pemilihan baris. Pilih ditentukansebagai pemilihan baris. Pilih WAN1 sebagai antara muka keluar. Klik "Commit"apabila selesai.
7080462bdb210e8ee5.png
4240362bdb21b6b0de.png
Langkah 7.  Tambahkan satu lagi dasar baharu untuk ISP2.
345662bdb2244356a.png
5670762bdb2298cb63.png
Untuk dasar ini dalam ISP2, kami akan memilih semua aplikasikecuali “Social Networking” dan “Shopping”.
4447462bdb2327fac7.png
Langkah 8.  Dalam Pemilihan Talian, Pilih WAN2 sebagaiantara muka keluar. Klik "Commit" apabila selesai.
2803162bdb237e28d0.png
Dari sini, kita dapat melihat bahawa dasar kita telah dibuat.
8792962bdb24034f38.png
-TAMAT-

Like this topic? Like it or reward the author.

Creating a topic earns you 5 coins. A featured or excellent topic earns you more coins. What is Coin?

Enter your mobile phone number and company name for better service. Go

RegiBoy Lv4Posted 20 Jul 2022 16:27
  
Nice job translating it.
Faisal P Lv8Posted 06 Oct 2022 08:36
  
Thank you very much for the information ...
Faisal P Lv8Posted 06 Oct 2022 08:36
  
Nice article ...
Faisal P Lv8Posted 06 Oct 2022 08:37
  
Great info …
Faisal P Lv8Posted 06 Oct 2022 08:37
  
Very informative …
Faisal P Lv8Posted 06 Oct 2022 08:38
  
Nice guidance ...