#Configuration Guide# Sangfor IAM Active-Standby High Availability Configuration Guide_Malay
  

jetjetd Lv5Posted 30 Jun 2022 17:01

Last edited by jetjetd 30 Jun 2022 23:58.

Sangfor IAM Active-Standby High Availability Configuration Guide
Panduan Konfigurasi Ketersediaan Tinggi Bersedia Aktif Sangfor IAM

Produk: IAM

Langkah Konfigurasi——

Ketersediaan Tinggi mempunyai 2 mod iaituaktif-aktif dan aktif-siap sedia. Kali ini kita akan melakukan mod siap sediaaktif.
Nota: IAM sedang dalam penggunaan mod laluan semasa mod siap sedia aktif

Langkah 1.  Log masuk ke peranti Aktif. Pergi ke Sistem> Deployment untuk menyemak terlebih dahulu sama ada peranti IAM sudahberada dalam penggunaan Mod Laluan. Kami akan menggunakan antara muka DMZsebagai antara muka HA kami. Anda boleh menggunakan antara muka percuma lainuntuk digunakan sebagai antara muka HA.
4772962bd64e38488a.png

Langkah 2.  Pergi ke Sistem > Ketersediaan Tinggi.Dalam halaman Ketersediaan Tinggi, ia akan menunjukkan kepada anda dua butiranmod penggunaan. Kami akan memilih Aktif siap sedia dan klik butang tetapan.
9937662bd64ed8d7c5.png


Langkah 3.  Masukkan nama peranti, kemudian pilihkeutamaan peranti. Jika ini adalah peranti aktif, maka anda boleh memilih keutamaan sebagai “High”.
5699762bd64f5a2391.png

Langkah 4. Pada Tetapan Asas, pilihpautan Utama iaitu antara muka HA kemudian masukkan IP jauh. Tetapkan rahsiakongsi untuk peranti nod untuk menyertai ketersediaan tinggi. Dalam kumpulanantara muka yang dijejaki, pilih antara muka pengeluaran seperti WAN dan LAN.Anda boleh mendayakan pilihan penggera dengan mengklik pautan pilihan Penggeratetapi pilihannya. Kemudian Klik Seterusnya untuk pergi ke halaman pengesanan.
2754362bd64feb0211.png

Langkah 5.  Pada halaman pengesanan, anda boleh menukar masa degupan jantung.
4155062bd6507102d3.png

Apabila anda mendayakan kotak "Active unit remains activealways while standby unit is failed” jika peranti siap sedia gagal, perantiaktif akan kekal aktif jika terdapat ARP atau probe ICMP gagal.
2260662bd650fbf2e8.png

Siasatan ARP digunakan untuk mengesan sambungan peranti pautanatas atau pautan bawah IAM. Anda boleh menetapkan IP dalam kotak alamat IPprobe ARP. IP maksimum untuk siasatan ARP ialah 6. Jika salah satu pengesananIP gagal, maka ia akan jatuh ke dalam kegagalan siasatan ARP.
521162bd651a1ae09.png
Probe ICMP digunakan untuk mengesan domain atau IP. Jikaterdapat satu domain yang dikonfigurasikan, semua domain perlu dikesan sebagaigagal jatuh ke dalam kegagalan siasatan ICMP. Klik pada butang "Next"untuk pergi ke halaman "Action".
6744762bd652239b5f.png

Langkah 6.  Dalam halaman Tindakan, jika anda mendayakanpilihan ini, setelah peranti ditukar kepada peranti siap sedia, antara mukayang dijejaki akan menjadi tidak sah untuk memberitahu peranti pautan atas dan pautanbawah untuk melakukan penukaran. Klik “Next” untuk pergi ke halaman “Lanjutan”.
1184062bd652a860d9.png

Langkah 7.  Di halaman awal, anda boleh mendayakan pilihan "Simultaneous upgrade" Ia akan menaik taraf peranti siap sedia apabila peranti aktif sedang dinaik taraf.
5751262bd654489821.png

Klik pada butang “Commit” untuk menyimpan konfigurasi. Klik “Yes”apabila tetingkap baharu dibuka.
2444262bd654c8213f.png

Langkah 8.  Log masuk ke peranti siap sedia, Pergi keSistem > Deployment untuk menyemak terlebih dahulu sama ada peranti IAM sudah berada dalam penggunaan Mod Laluan.
6700362bd65c79c5ef.png

Langkah 9.  Selepas menyemak mod penggunaan. Pergi ke Sistem > Ketersediaan Tinggi. Pilih Aktif siap sedia dan klik butang "Settings".
855962bd65b909f16.png

Langkah 10. Masukkan nama perantikemudian pilih keutamaan sebagai peranti siap sedia cemara rendah. Pada TetapanAsas, pilih pautan Utama, iaitu antara muka HA, kemudian masukkan IP jauh.Masukkan rahsia kongsi yang sama seperti dalam peranti Aktif. Dalam kumpulanantara muka yang dijejaki, pilih antara muka pengeluaran yang sama denganperanti aktif.
Nota: Kedua-dua mod penggunaan peranti, port LAN, port WAN dantetapan port DMZ mestilah sama, jika tidak konfigurasi tidak akan disegerakkan.IP pada antara muka boleh berbeza
8660562bd65d54b815.png

Langkah 11.  Selepas Mengklik Seterusnya, halaman Pengesanan dipaparkan. Selepas probe ARP atau probe ICMP didayakan pada perantiaktif, probe ARP dan probe ICMP boleh dilumpuhkan pada peranti siap sedia untukmengelakkan penukaran yang kerap disebabkan oleh faktor selain daripada peranti itu sendiri. Klik “Next” untuk pergi ke halaman Tindakan.
4094962bd65e2c6920.png


Langkah 12.  Untuk tindakan dan muka surat muka, mereka adalah sama dengan sebelumnya. Klik pada butang Komit untuk menyimpan konfigurasi. Setelah tetingkap log masuk semula diperlukan, cuma klik “Yes”untuk log masuk semula.
2653162bd65ec061b7.png

Langkah 13.  Untuk menyemak status HA, anda boleh pergi keSistem > Ketersediaan tinggi. Seperti yang anda lihat, status komunikasi untuk kedua-dua peranti adalah “OK”.
8751362bd65f473749.png
-TAMAT-

Like this topic? Like it or reward the author.

Creating a topic earns you 5 coins. A featured or excellent topic earns you more coins. What is Coin?

Enter your mobile phone number and company name for better service. Go

RegiBoy Lv4Posted 20 Jul 2022 16:31
  
very neat and convenient translation
Imran Tahir Lv4Posted 22 Sep 2022 13:18
  

Great Job !  Thank you !
Faisal P Lv8Posted 03 Oct 2022 08:22
  
Thank you very much for the information ...
Faisal P Lv8Posted 03 Oct 2022 08:24
  
Nice article ...
Faisal P Lv8Posted 03 Oct 2022 08:24
  
Great info …
Faisal P Lv8Posted 03 Oct 2022 08:25
  
Very informative …
Faisal P Lv8Posted 03 Oct 2022 08:26
  
Nice guidance ...